02-720-0444
Menu
บทความ

ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้

18 พฤษภาคม 2563
แบ่งปัน
ทำความเข้าใจกับ “ ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ หรือ Mobile Racking Systems ”
ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบเคลื่อนที่ได้ หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมจะรู้จักในชื่อ Mobile Racking Systems เป็นการนำ
ชั้นวางสินค้าที่เราคุ้นเคยในคลังสินค้ามาติดตั้งชุดรางเลื่อน ระบบนี้จะขับเคลื่อนด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนที่ได้ในรางเลื่อน ทั้งยังมีเซนเซอร์เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวาง หรือในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน ช่องจัดเก็บนั้น
ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในขณะทำงานมากขึ้น โดยจะมีแผงควบคุม (Control Panels) ติดตั้งไว้ที่ข้างแผงเสา
เพื่อใช้สำหรับการควบคุมต่างๆ

ในด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าของ Mobile Rack Systems นั้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง 90%
ของพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด เนื่องจากโดยปกติแล้วชั้นวางสินค้าทั่วไปจำเป็นจะต้องมีทางรถวิ่งทุกๆ ช่องจัดเก็บ แต่สำหรับ
Mobile Racking Systems ไม่จำเป็นต้องมีช่างทางรถวิ่งทุกๆช่องจัดเก็บสินค้า หรือในอีก ความหมายนึงคือ Mobile
Racking Systems ใช้ช่องทางลดวิ่งที่น้อยกว่าชั้นวางสินค้าทั่วไป

mobile racking

อย่างไรก็ตาม Mobile Racking Systems ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานบางส่วน เนื่องจากการใช้งานจำเป็น ต้องรอให้
ชั้นวางเคลื่อนตัวเพื่อเปิดช่องทางให้รถ Forklift เข้าไปจัดเก็บหรือนำออก หากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน หรือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความเร็วในการจัดเก็บ และนำออกสูง (High Throughput) จำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่ติดขัด